logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3425325

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Започна приемът на заявления за еднократна помощ от 300 лева за ученици

098765432123456789098765432123456789876543234567876543456789

Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече приема заявления за еднократни помощи за ученици, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година.
Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

За учебната 2023/2024 година размерът на помощта ще бъде 300 лв. Сумата се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на родители и осиновители, приемни семейства/ семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето или настойник (попечител), който отглежда детето.  

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия (ЛКК), детето не може да започне училище, но за не повече от шест месеца от започване на съответната учебна година. 
Към попълненото заявление се прилагат копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, удостоверение от учебното заведение, че детето е записано в съответния клас - когато заявлението е подадено преди 15.09.2023 г.

Заявление-декларация за отпускане на помощта може да се подаде лично с лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща; по електронен път с квалифициран електронен подпис; по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ или  ТУК ( Приложение № 11– заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение №12 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД).

Помощта подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от пет учебни часа без уважителни причини.

За учебната 2023/2024 година размерът на помощта ще бъде 300 лв. Сумата се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

 

Фестивалът за камерна музика "Неотъпкана пътека" о...
Георги Хаджиев от "Ронин" Гоце Делчев стана европе...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Сряда, 19 Юни 2024