logologo

 

banner apteki mareshki   te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3089551

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Забраняват къпането във водните площи на територията на община Гоце Делчев

0987654321234567854234567890987654321234567890
Във връзка с Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водни площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г. и на основание чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Кметът на община Гоце Делчев издаде Заповед, в която се нарежда:
1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водни площи (НВДОВП) от всички общински и държавни учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, намиращи се на територията на община Гоце Делчев.
2. Забранявам къпането във всички водни площи на територията на община Гоце Делчев, тъй като не отговарят на изискванията за използването им за къпане, плуване и водни спортове.
3. На видни места по дигите на микроязовирите и реките, каналите и водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО". По места кметовете, кметските наместници да организират наблюдение върху неохраняемите обекти.
4. Кметовете и кметските наместници да издадат заповеди за съответните населени места, във връзка забраната за къпане във водните обекти и обезопасяването на същите, съгласно изискванията на НВДОВП, като заповедта бъде обявена на обществени места за уведомяване на населението.
5. Заповедта да бъде предоставена на директорите на училища и детски градини.
6. Заповедта да се изпрати до Български червен кръст, РУ „Полиция“ – Гоце Делчев, които в съответствие с определените им компетентности, съгласно НВДОВП, да извършат периодични проверки за изпълнение на настоящата заповед и оказват методическа и консултативна помощ на всички заинтересовани общински структури, стопани на водни площи и граждани с цел недопускане на инциденти.
7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на общински и държавни учреждения, търговски дружества, кооперации и други юридически и физически лица, имащи отношение към ползването и обезопасяването на водните площи, по съответния ред и чрез местните средства за масова информация, където има такива.
8. Лицата, нарушили разпоредбите на настоящата заповед, ще носят административно наказателна отговорност по чл. 31 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.
Храмов празник събира миряни в църквата "Свети Пет...
Община Гоце Делчев изпълни социален проект в подкр...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Петък, 22 Септември 2023