logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3359997

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Водата в Ново Ляски и Копривлен не е годна за пиене

R5aa9d61c05512e1b3474a692592f73f1

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Ново Ляски и с. Копривлен, общ. Хаджидимово, че водата не трябва да се използва за питейни нужди, приготвяне на храна и миене до 21.06.2021г включително.
Вода за питейно-битови нужди ще бъде осигурена с водоноски.

РЗИ - Благоевград съобщава, че от провеждания мониторинг на „В и К“ ЕООД – Благоевград за 2021 г. на качеството на питейната вода по показателите на група Б от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, в РЗИ – Благоевград приложено са изпратени протоколи от изпитване на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, с Вх. № 25-567/ 18.06.2021 г. в РЗИ – Благоевград.
На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9. Съгласно протокол от изпитване № 4939/ 14.06.2021 г., на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, не съответства по показател живак / резултат от изпитването 4,04 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.
На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Копривлен, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9.Съгласно протокол от изпитване № 4940/ 14.06.2021 г. ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Копривлен, Община Хаджидимово, не съотватства по показател живак / резултат от изпитването 1,21 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.


Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода за населените места с. Копривлен и с. Ново Ляски от страна на РЗИ – Благоевград е издадено Предписание за хигиенни и противоепидемични мерки с № 222/ 18.06.2021 г. до „В и К“ ЕООД – Благоевград с предписани мерки:

 1. Да се ограничи ползването на вода от населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно – битови нужди.
  Срок: 18.06.2021 г.
 2. Да се уведоми населението на в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, чрез сайт, местно радио, телевизия и други способи да не се използва водата за питейни нужди и приготвяне на храна и миене.
  Срок: 18.06.2021 г.
 3. Да се организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, съответстваща на изискванията на Наредба № 9.  Срок : 18.06.2021 г.
 4. При ползването на цистерни да се осъществи контрол на качеството на водата, осигурявана с тях и спазване на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене. РЗИ – Благоевград да бъде уведомена за водата от водоизточника, за пълнене на цистерните / водоноските/.
 5. Да се проведе проучване на източника на замърсяване на питейната вода
 6. Да се уведоми РЗИ – Благоевград за предприетите мерки от страна на «В и К» ЕООД – Благоевград
  Срок: 21.06.2021 г.
  Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода по показател живак от служители на РЗИ – Благоевград са пробонабрани на 18.06.2021 г. проби питейна вода от двата определени пункта в населените места и изпратени за анализ в Столична РЗИ.
  След получаване на резултатите от СРЗИ, допълнително ще бъдете уведомени.
Петър Витанов: Директивата Евровинетка може да дов...
Богдан Боцев в Гърмен: Ниските доходи и безработиц...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 25 Април 2024