logologo

 

banner apteki mareshki   te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 2390305

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Важно за родителите! Данъчните облекчения вече са по 450 лева за дете

0000339734 article2

До 2020 г. включително данъчните облекчения за деца са в размер на: 20 лв. за едно дете; общо 40 лв. за две деца; общо 60 лева за три и повече деца.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се приеха нови доста по-високи размери на данъчните облекчения за семействата с деца, които ще се прилагат само за доходите, получени през 2021 г.  

Ето какви са  новите размери на данъчните облекчения за деца:

При ползване на данъчното облекчение за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, е при:

  1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;
  2. две ненавършили пълнолетие деца –в размер на 9000 лв.  Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;
  3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1350 лв.    Така на практика един от двамата родители ще може да намали налога си съответно с 450 лв., 900 лв. или 1350 лв.

Условия, на които трябва да отговаря детето, за да се ползва данъчното облекчение 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето, за което ще се ползва облекчението:

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, в която детето е родено;

– годината, в която детето е навършило пълнолетие.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, възползващо се от данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

1.родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

-детето не е настанено извън семейството, и

-не е учредено попечителство или настойничество, или

2.настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или

3.член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4.приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

ВАЖНО:

* Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

* Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това обстоятелство се преценява към датата на подаване на годишната данъчна декларация. 

Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстпъка

Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

  1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца и приложенията към нея се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) .
  2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. Срокът за подаване е от 1 януари до 30 април 2022 г. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към годишната данъчна декларация.

 

За дете с увреждане, в допълнение към данъчното облекчение за деца, родителят може да ползва и данъчно облекчение за деца с увреждания. За 2021 г. то също е в увеличен размер. Прочетете повече за сумите и условията за  данъчното облекчение за деца с увреждания тук: Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.

 

Повече можете да прочетете ТУК.

Вижте как гласуваха жителите на община Гоце Делчев
Учениците в община Гоце Делчев учат онлайн до 22 н...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Събота, 27 Ноември 2021