logologo

 

banner apteki mareshki   te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 2291964

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Провеждат консултации за съставите на Секционните избирателни комисии в Гоце Делчев

resize on the fly

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 03.06.2021 г. от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия, за произвеждането на избори за народни представители на 11 юли.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени - чл. 91. ал. 2 от ИК.

За участие в консултациите парламентарно представените партиите и коалициите представят, съгласно чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК и т.7 от Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието па партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица: длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица. се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията. или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК. когато правомощията па член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква ..а”.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т. 17 на Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК: имат право да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и владеят български език.

За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66 от ИК и т.18-20 на Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

135 състезатели участваха на Републиканския Ендуро...
Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов прове...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Сряда, 28 Юли 2021