logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285255

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Предстои онлайн заседание на Общински съвет Гоце Делчев

ob.syvet.GD

Предстои редовно заседание на Общински съвет град Гоце Делчев. Редовното заседание ще се проведена онлайн на 28 октомври 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа. Дневният ред включва следните 19 точки: 

 1. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на Медицински център – 1 ЕООД гр. Гоце Делчев.
 2. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.
 3. Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг.
 4. Разрешаване изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.118.3 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.
 5. Разрешаване изработване на проект за Предстои изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.119.4 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.
 6. Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.139.63, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „автокъща с авторемонтна работилница, офис, склад и магазин“.
 7. Разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.129.12, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „строителни материали“.
 8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.130.16, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „склад за строителни материали“.
 9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.129.19, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „склад за строителни материали“.
 10. Промяна на показателите за УПИ XX и УПИ XXI, кв.138 по действащия план на град Гоце Делчев.
 11. Продажба на урегулиран поземленимот XVI от квартал 64 по плана на село Брезница на собствениците на построената в имота сграда.
 12. Продажба на урегулиран поземленимот XIX, имот с планоснимачен номер 204 от квартал 79 по плана на село Брезница на собствениците на построената в имота сграда.
 13. Продажба на урегулиран поземленимот III, имот с плноснимачен номер 386 от квартал 12 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.
 14. Продажба на урегулиран поземленимот I, имот с планоснимачен номер 123 от квартал 20 по плана на село Баничан на собствениците на построената в имота сграда.
 15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построените в имота сгради.
 16. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 443 от квартал 21по плана на село Лъжница.
 17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в град Гоце Делчев.
 18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Делчево.
 19. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Гоце Делчев на наематели, настанени в него по административен ред.
Богдан Боцев: Ще дам всичко от себе си и се надяв...
Цветелина Пенкова: Еврозоната ни дава възможност з...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024