logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3289906

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Поредица от информационни и консултативни събития проведе Местна инициативна група - Гоце Делчев

12728953 1762603727297015 3447973683576382453 n

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015  г.  по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ – Гоце Делчев при реализацията на проекта са Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово“, Община Гърмен, Сдружение „Неврокоп“ и ЕТ „Сузана Сариева“. Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 7 декември 2015 г. до 7 юни 2016 година.

МИГ – Гоце Делчев, заедно с партньорите по проекта, изпълнява следните дейности:

„Популяризиране процеса на разработка на стратегията“;

„Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери“;

„Проучване и анализ на територията“;

„Разходи, свързани с подготовка на стратегията“;

„Дейности, свързани с извършването на административни разходи“.

В рамките на дейностите по популяризиране процеса на разработка на стратегията, в периода м. февруари – м. март 2016 г. бяха проведенисрещи със заинтересовани страни и кампании за разясняване пред обществеността в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово на подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие) и на изискванията и особености на разработваната към момента Стратегия за местно развитие на МИГ:

Дейност 1.1 – информационен ден на тема „Процес на разработване на стратегия за местно развитие“, проведен на 12 февруари 2016 г. в трите общински центъра на МИГ в Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейност 1.3 – информационни срещи на тема „Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, проведени в следните дни и населени места:

29 февруари 2016 г. – гр. Хаджидимово (работен панел „Нестопански и публичен сектор“ и работен панел „Стопански сектор“);

01 март 2016 г. – гр. Гоце Делчев (работен панел „Нестопански и публичен сектор“ и работен панел „Стопански сектор“);

02 март 2016 г. – с. Гърмен (работен панел „Нестопански и публичен сектор“ и работен панел „Стопански сектор“).

Дейност 1.4 – информационни конференции на тема „Стратегията за местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – възможност за финансиране на проекти на бенефициенти от малките населени места на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“, проведени в следните дни и населени места:

16 март 2016 г. – с. Абланица, община Хаджидимово;

17 март 2016 г. – с. Дъбница, община Гърмен;

18 март 2016 г. – с. Брезница, община Гоце Делчев.

Общо над 450 заинтересовани страни взеха участие в горепосочените събития и се информираха за значението и прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие, за процеса по разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и нейните специфики, изискванията към бъдещите потенциални бенефициенти и проектни предложения към стратегията и др.

На присъстващите бяха раздадени анкетни карти със специфични въпроси за идентифициране на потенциални бенефициенти и проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, както и материали с допустимите мерки и дейности, които могат да бъдат включени в Стратегията. Резултатите от попълнените анкети се обобщават и анализират и ще бъдат представени на предстоящите консултативни срещи със заинтересованите страни.

С провеждането на горепосочените информационни срещи и конференции, изпълнението на дейностите по популяризиране процеса на разработка на стратегията сред заинтересованите страни се счита за приключен.

Освен това, през м. април 2016 г. бяха проведени работни срещи за консултиране подготовката на стратегията за местно развитие на МИГ със заинтересованите страни и местната общност, на които бяха онагледени резултатите от проведеното анкетно проучване и беше обсъдено предложение за мерки, които да бъдат включени в Стратегията на МИГ, и финансовото разпределение на допустимия бюджет по включените мерки. Всички мнения и предложения на заинтересованите страни, постъпили по време на консултативните срещи, бяха регистрирани и ще бъдат взети предвид при формиране на окончателния списък с мерки, които да бъдат включени в Стратегията, и тяхната финансова рамка. Последните ще бъдат представени за окончателна дискусия със заинтересованите страни на предстоящото обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР, което ще се проведе на 18 април 2016 г., понеделник в следните населени места и часове:

гр. Хаджидимово (сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46) – 10:00 ч.

с. Гърмен (сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" № 35) – 14:00 ч.

гр. Гоце Делчев (гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, в залата на партера) – 16:00 ч.

Разработени са интернет страница на МИГ (www.mig-gotsedelchev.com), както и Facebook страница, на които редовно се публикува информация за предстоящите срещи и събития. На тях ще бъде публикуван и проектът на Стратегия за местно развитие, за да достигне до възможно най-голям кръг заинтересовани страни и обществеността в трите общини, които имат отношение към разработването и бъдещото изпълнение на Стратегията.

За повече информация за предстоящите консултативни срещи и за процеса по разработване на стратегията може да пишете на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се обръщате на място към екипа на МИГ в офиса на ул. „Пейо Яворов” № 1, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

Проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Община Гоце Делчев е подготвила седем нови проекта...
СЕДЕМ ИРАКЧАНИ С УСЛОВНИ ПРИСЪДИ ОТ СЪДА В ГОЦЕ ДЕ...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 29 Февруари 2024