logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3425288

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общинският съвет в Гоце Делчев заседава на 30 юни в Културния дом

10 03 1

Предстои редовно заседание на Общински съвет  - Гоце Делчев. 

На 30 юни 2020 г. (вторник) от 14,00 часа в малката зала на Дом на културата ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Гоце Делчев.

Преди заседанието, чийто дневен ред включва 10 точки, съветниците ще разгледат въпросите в съответните компетентни постоянни комисии.

Общинският съвет в Гоце Делчев ще заседава на 30 юни по следните теми:

  1. Предоставяне за управление на Министерство на вътрешните работи на части от ТВ ретранслатор за поставяне на радиокомуникационни съоръжения.
  2. Продажба на урегулиран поземлен имот VIII /осми/ от квартал 21 /двадесет и първи/ по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.
  3. Продажба на урегулиран поземлен имот I /първи/, имот с пл.№9 /девет/ от квартал 77 /седемдесет и седем/ по плана на с.Брезница на собственика на построената в имота сграда.
  4. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот X, имот с пл.№593, 610 от квартал 15 по плана на с. Корница.
  5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев.
  6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
  7. Провеждане на публични оповестени конкурси за отдаване под наем на кабинети включени в капитала на „Медицински център-I Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев.
  8. Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на 07.07.2020 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.
  9. Разрешаване изготвянето на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.40.4, местност „Чифлигарски лозя“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „производствени и складови дейности“.
  10. Разрешаване изготвянето на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.27.79, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за „склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.
Находка в Гоцеделчевско: Откриха засадена марихуан...
Аудиозаписът е тежък удар срещу България
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Сряда, 19 Юни 2024