logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285425

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общинските съветници от община Гърмен приеха бюджета на общината

obshtina Garmen

На закрито заседание на ОБС-Гърмен днес с 15 гласа „За „ и 1 "въздържал се", бюджета на община Гърмен за 2017 година бе приет.

Днес важната общинска сесия се председателства от общинския съветник Исмет Узунов от Коалиция „Движение за просперитет и сигурност на община Гърмен“, поради отпуск на титуляра, Екатерина Татанова.

Общинските съветници гласуваха и Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 година по предложение на кмета на общинта Минка Капитанова. Тя може да бъде актуализирана през годината като при необходимост се допуска и актуализация на общинския бюджет.

Програмата съдържа: прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и аренда, за продажба по реда на Закона за общинска собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии и др.

По отношение на бюджет 2017г. общинските съветници от Гърмен обсъдиха и приеха и размера на приходната и разходната част на финансовата рамка, която е в размер на 12 081 759 лева. Приходите за делегираните от държавата дейности за 2017 година на община Гърмен са в размер на 7 570 704 лева, в това число обща субсидия за делегираните дейности от 6 527 243 лв. Преходният остатък от 2016 година на общината е в размер  на 1 043 461 лв.

В приходна си част от местни дейности в Бюджет 2017, финансистите от община Гърмен са заложили 4 511 055 лева, като от данъчни приходи заложената сума е 428 500 лева, от неданъчни приходи - 1 112 200 лв. Общата изравнителна субсидия в бюджет 2017 на община Гърмен възлиза на 1 210 600 лева, трансфера за зимното поддържане и снегопочистване е в размер на 104 600 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи в местните дейности е в размер на 427 300 лева.

Сред заложените средства в разходната част на община Гърмен за тази година са 8 000 лева помощи на социално слаби за погребения, 23 000 лева помощи за крайно нуждаещи се и помощи за поемане на втората такса в детските градини на семейства с деца близнаци и тризнаци, субсидия за читалищата в размер на 109 500 лева, 22 000 лева за спортните клубове и др.

Определените средства за командировки на кмета на общината са в размер на 5000 лева и за командировки извън страната - 3000 лева. За командировки на председателя на ОбС определените суми са 1000 лева в страната, а за чужбина 500 лева.

Заложените в бюджета разходи за представителни цели и чуждестранна дейност на кмета на общината са в размер на 10 000 лева, а на председателя на ОбС  3 500 лева.

ГЕОРГИ АНДОНОВ И ДИМИТЪР ГАМИШЕВ ОТ ГЕРБ-ГОЦЕ ДЕЛ...
РОМИТЕ ОТ КВАРТАЛ КРЕМИКОВЦИ В СЕЛО МАРЧЕВО С ПЪР...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024