logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3355562

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет в Гоце Делчев с редовно заседание днес

098765432129876543456789876543212345678

На 31 май 2023 г. /сряда/ от 14:00 часа ще се проведе редовно, присъствено заседание на Общински съвет град Гоце Делчев. Общинският съвет в град Гоце Делчев ще заседава при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев за актуализация на началните основни заплати и допълнителни възнаграждения за реанимационен, инвазивен труд.

2. Осигуряване на временен безлихвен заем за авансово финансиране на разходи по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за програмен период 2023-2027 г.

3. Изменение на Решение №492/30.06.2022 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, относно удължаване срока на кредита.

4. Определяне на устройствена зона и параметри на застрояване за ПИ17395.501.5192 от КККР на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

5. Промяна на показателите за УПИ VI-2407 от кв.70 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

6. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност „Папаз чаир“, от землището на село Попови ливади, община Гоце Делчев.

7. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.53.12, местност „Батачкото“ от землището на село Попови ливади, община Гоце Делчев.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за право на преминаване през имоти с идентификатор 17395.169.392; 17395.169.271 и 17395.169.196 за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 17395.169.1 и 17395.169.393 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

9. Разрешаване изготвяне на ПУП – ПП за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 17395.139.241 за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.139.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

10. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев.

11. Предоставяне за безвъзмездно управление на автомобил, общинска собственост, за нуждите на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи град Благоевград.

12. Продажба на урегулиран поземлен имот IV от квартал 13 по плана на село Буково, на собственика на построената в имота сграда.

13. Продажба на урегулиран поземлен имот IX, имот с планоснимачен номер 515 от квартал 34 по плана на село Корница, на собственика на построената в имота сграда.

14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, на собственика на построената в имота сграда.

15. Продажба на урегулиран поземлен имот VII, имот с планоснимачен номер 214 от квартал 30 по плана на село Мосомище, на собственика на построената в имота сграда.

16. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХХ, имот с планоснимачен номер 414, 563 от квартал 13 по плана на село Лъжница.

17. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 949 от квартал 41 по плана на село Брезница.

18. Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Гоце Делчев за периода 2023-2027г.

19. Разрешаване изготвянето на подробен устройствен план-план за улична регулация за обособяване на улица тупик започваща от улица с о.т.825 до проектни осови точки 825а-825б-825в до 825г, план за регулация и план за застрояване за УПИ III и нов УПИ VI от кв.113 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

Вой на сирени, цветя и изложба за Деня на Ботев в ...
Хандбалните надежди на "Пирин 64" Гоце Делчев стан...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 21 Април 2024