logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285402

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет - Гоце Делчев заседава онлайн утре, 27 май

Rec8f1b1a3880ae4d3b4b27db8f67699e

Предстои редовно онлайн заседание на Общински съвет  - Гоце Делчев

На 27 май 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

Общинските съветници ще заседават онлайн  при следния дневен ред:

 1. Издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“.
 2. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев.
 3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в с.Мосомище.
 4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Баничан.
 5. Продажба на урегулиран поземлен имот X, имот с планоснимачен номер 282 от квартал 54 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 6. Продажба на урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 833 от квартал 65 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 7. Продажба на урегулиран поземлен имот II, имот с планоснимачен номер 175 от квартал 78 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 8. Продажба на урегулиран поземлен имот VI, имот с планоснимачен номер 436 от квартал 40 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.
 9. Продажба на урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 763 от квартал 54 по плана на село Мосомище на собственика на построената в имота сграда.
 10. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция град Благоевград.
 11. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, частна общинска собственост за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието град София.
 12. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.
 13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 14. Предложение за освобождаване от наеми, във връзка с пандемията Ковид - 19.
 15. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПУР в имот с идентификатор 17395.501.2735, УПИ VIII, кв.80 по ПУП на гр. Гоце Делчев.
 16. Промяна на показателите за УПИ – 1572 от кв.7 по действащия план на гр. Гоце Делчев.
 17. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.180.9, местност „Текето“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за съхранение, поддържка и ремонт на селскостопанска техника“.
 18. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод и водопровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, собственост на Община Гоце Делчев.
Елена Йончева: Завеждаме дело срещу ЕК, ако до 1 ю...
Международният ден на танца отбелязват в Гоце Делч...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024