logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3355628

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет Гоце Делчев провежда днес редовно заседание

1324769110258509641739336579002064100895831

От 14:00 часа днес, 19 септември 2023 г. /вторник/ ще се проведе редовно, присъствено заседание на Общински съвет град Гоце Делчев. Общинският съвет ще заседава при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за 2022 г.

2. Информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за първо полугодие на 2023 г.

3. Приемане бюджет на община Гоце Делчев за 2023 г.

4. Приемане на анализа за състоянието и готовността на община Гоце Делчев и образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие.

5. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от 20 kV за захранване на поземлен имот №17395.129.9, местност „Мочура“ от землището на гр. Гоце Делчев.

6. Промяна на показателите на застрояване за УПИ IX-1961 от кв.40 по плана на гр. Гоце Делчев.

7. Одобряване на проект за изменение на ОУП на община Гоце Делчев в обхват поземлен имот с идентификатор №06306.73.240, местност „Киркалица“ от землището на с. Брезница.

8. Продажба на урегулиран поземлен имот VII от квартал 19 по плана на село Буково, с площ от 607 кв.м. на собственика на построената в имота сграда.

9. Продажба на урегулиран поземлен имот XVIII, имот с планоснимачен номер 101, 102 от кв.12 по плана на село Лъжница на собствениците на построената в имота сграда.

10. Продажба на урегулиран поземлен имот VIII от квартал 3 по плана на село Лъжница на собствениците на построената в имота сграда.

11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.

12. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2006 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.

13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Брезница.

14. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Ангел Кръстев Аврамов.

15. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.

Безплатни профилактични прегледи организират в Гоц...
Третират борови насаждения в Добротино от 20 септе...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 21 Април 2024