logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3456056

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет Гоце Делчев провежда днес редовно заседание

987654345672873624783643247228642378532710748957298

На 27.06.2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие за изпълнение на проектно предложение по Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027.

2. Издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане и временен безлихвен заем за авансово финансиране на разходи по проект „Вкусове от Пирин и Родопите – Ела и опитай“.

3. Определяне на представител на Община Гоце Делчев в Общото събрание на акционерите на „Неврокоп - Газ“ АД.

4. Определяне на представител на община Гоце Делчев за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Благоевград.

5. Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-2921, 3373 от кв.98 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

6. Поставяне на монументално-декоративна паметна плоча в памет на участниците във войните от село Мосомище.

7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.229.70, местност „Хамам баир“ от землището на град Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с идентификатор 06306.67.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, местност „Команица“, за „жилищно строителство“.

9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот 17395.136.9 и поземлен имот 17395.136.8, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска техника“.

10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №49432.14.1, местност „Керемидарката“ от землището на село Мосомище, за „терен за спорт“.

11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот с №17395.153.7, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „магазини, търговска и складова база и офиси“.

12 Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №44416.2.89, местност „Долна бара“ от землището на село Лъжница, община Гоце Делчев за „жилищно строителство“.

13. Разрешаване изготвянето на ПУП – ПП през поземлен имот с идентификатор 17395.13.62 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.13.61, местност „Караачлъка“ от землището на град Гоце Делчев.

14. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за кабелна линия 20 kV за външно ел.захранване имот в ПИ 17395.35.19, м. „Горила“, землището на град Гоце Делчев.

15. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за изместване от трасе на съществуваща кабелна линия 20kV в ПИ 17395.169.391, м. „Ташков мост“, землището на град Гоце Делчев.

16. Одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 49432.4.19, местност „Лозята/Гребенаря“ от землището на село Мосомище.

17. Одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 49432.23.47, местност „Лозята/Гребенаря“ от землището на село Мосомище.

18. Одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.172.6, местност „Ташков мост“ от землището на град Гоце Делчев.

19. Одобряване проект за изменение на Общи устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.172.15, местност „Ташков мост“ от землището на град Гоце Делчев.

20. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част /ресторант/ от Арена Неврокоп в град Гоце Делчев.

21. Определяне на наемни цени за ползване на стаи в Ученическа почивна база на село Попови ливади.

22. Определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на терени при провеждане на Традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев.

23. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1499 на собственика на построената в имота сграда.

24. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2141 на собствениците на построената в имота сграда.

25. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2401 на собственика на построената в имота сграда.

26. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот V /пети/ от квартал 4 /четвърти/ по плана на село Господинци.

27. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Мария Иванова Бойчева.

28. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Благо Илиев Стоев.

29. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Мехмед Шабан Аян.

30. Включване на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ с. Баничан, в актуализирания списък на средищните училища през 2024/2025 г.

31. Предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, община Гоце Делчев през учебната 2024/2025 година.

32. Предоставяне на статут на защитена детска градина „Звездичка“ село Буково, община Гоце Делчев през учебната 2024/2025 година.

 

Ловен събор организират на 6 юли в село Попови лив...
Буря с градушка нанесе сериозни щети в община Гърм...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Петък, 12 Юли 2024