logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3462982

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Община Гоце Делчев проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2023година

202308198765432345678987654321234567890987654309876500207

Спазвайки изискванията на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финансите, община Гоце Делчев проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Гоце Делчев за 2023 година, включващ проектобюджет на общината за 2023 г.; проект на Индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и бюджетна прогноза 2024 – 2026 година.

Очаква се общият размер на проектобюджета на общината за 2023 година да бъде в размер на 52 936 550 лв. Тук се включват приходи с държавен характер за делегираните от държавата дейности в размер на 39 619 850 лв., или 74.8% от общия размер на бюджета. Останалите средства в размер на 13 316 700 лв. са местни приходи с които се осигуряват изплащане на разходите за местните дейности.

Средствата за делегираните държавни дейности представляват издръжка на всички училища и детски градини, както и детска ясла и училищно здравеопазване, центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица и деца и младежи с увреждания, Дом за стари хора, Кризисен център, Дневен център за пълнолетни лица и младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, център за социална рехабилитация и интеграция и проект „Асистентска подкрепа“. Осигурена е пълна издръжка на Общински исторически музей и читалищата на територията на община Гоце Делчев.

Средствата за местни дейности осигуряват издръжка за Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, Общински предприятия: „Озеленяване“, „Чистота“, „Селскостопански и благоустройствени услуги“, „Гробищни паркове“, „Поддръжка на обекти – общинска собственост“, Общинска администрация и кметства, улично осветление, ВиК, поддръжка и ремонт на улична и общинска пътна мрежа, които разходи представляват 25,2% от общия бюджет.

Неразделна част от общинския бюджет е проект на Поименен списък на капиталова програма по обекти и източници за финансиране за 2023 година. Тя възлиза на 3 291 848 лв., като основните обекти в списъка са „Обновяване на детска ясла „Пролет“ – ІІ-ри етап“ – 146 130 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Екзарх Йосиф“ – 230 337 лв.; „Ремонт и рехабилитация на ул. „Пенчо Славейков“ – 50 000 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Баничан“ – 95 000 лв. „Изграждане на подпорна стена за укрепване на река Делчовска на ул. „Иларион Макариополски“ – 295 900 лв.; „Изграждане на спортна площадка в ПМГ „Яне Сандански“ – 161 704 лв.; „Мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Петър Берон“ в с. Лъжница“ – 167 100 лв.; „Изграждане на футболна площадка в района на общинския стадион“ – 304 064 лв.; „Подмяна на водопроводната мрежа на улиците в югозападната част на гр. Гоце Делчев“ – 914 314 лв. и други обекти.

Друга важна част от проектобюджета на общината е Индикативния годишен разчет на средствата от Европейския съюз. Основен обект от него е „Обновяване и модернизация на Дом на културата“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто общ бюджет на проекта е 6 998 932 лв. Други важни обекти са: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище“ с общ бюджет 1 400 550 лв.; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Еделвайс“ в с. Брезница с бюджет 1 138 770 лв., които проекти са по програмата за развитие на селските райони. По проект „Топъл обяд“, по програма „Храни и друго материално подпомагане“, се осигурява храна за социално слаби хора на територията на общината, като бюджетът по проекта е 768 000 лв. Осигурени са средства от Европейския съюз и за други проекти от Индикативния годишен разчет.

Осигурени са средства за културния календар за 2023 г., в размер на 130 000 лв.; спортен календар – 60 000 лв.; за подпомагане на различни категории социално слаби граждани – 135 000 лв.

За осигуряване на горепосочените средства е създадена оптимална организация от страна на общината за ритмично постъпване на местните приходи и държавни приходи, както и законосъобразното и целесъобразното им изразходване.

Проектобюджет за 2023 г. на община Гоце Делчев ще даде възможност да се предоставят навременни услуги на гражданите и да приключи успешно бюджетната година.

Добра новина! Събрана е необходимата сума за лечен...
Осъдиха Марио Метушев на доживотен затвор за убийс...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 18 Юли 2024