logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3359842

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Община Гоце Делчев изпълни проект „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР на Община Гоце Делчев за периода 2014-2020г.“

98765432123456789876543234567654321345432345678

Проектът на стойност 101 824,68 лв. бе финансиран в рамките на Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” (ОПРР)“

Основната цел на проекта бе изпълнение на дейностите по подпомагане, оценка, управление и контрол на Инвестиционната програма и проектните предложения включени в нея по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев (ИПГВР), включващи:

* Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на Инвестиционната програма на гр.Г.Делчев;

* Възнаграждения на екипа на Междинното звено и на екипа за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР;

* Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения от Инвестиционната програма по ИПГВР ;

* Участие на общински експерти в програми за обмен на опит и добри практики, дейности по публичност и визуализация;

Проектът бе с голяма важност, тъй като бе предпоставка за успешно реализиране на Инвестиционната програма по Интегрирания план на гр.Гоце Делчев за периода 2014-202г. на стойност от 18,9 млн.лв.

В резултат на изпълнените дейности по проекта, бе осигурена необходимата техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма по ИПГВР, включваща следните изпълнени инфраструктурни проекти за обновяване на обекти в гр.Гоце Делчев:

- Обновяване на Второ основно училище и детските градини Калинка и Радост;

- Реконструкции на улична мрежа в западната част на гр.Г.Делчев;

- Енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради;

- Изграждане на 30 социални жилища;

- Обновяване на Дом на културата.

 

Министърът на образованието се срещна с директори ...
Безбожници откраднаха дарения от църква "Света Мар...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 25 Април 2024