logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3425307

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЕРТРАМ РОЛМАН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

alt

КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА

ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН,

САТОВЧА И ХАДЖИДИМОВО

ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

ГИМНАЗИИ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

30.10.2015

Уважаеми дами и господа,

Най-напред бих желал да поздравя новоизбраните и повторно избраните кметове за техния успех на местните избори. Желая Ви много сила, иновативни идеи и късмет във Вашето управление.

Обръщам се към Вас от една страна като председател на Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев, като предприемач, но също и като човек, който се опитва чрез своя национален и международен опит да допринесе за това Гоце Делчев да подобри основите за икономическото си развитие и по този начин да даде на младежта си перспектива за оставане в региона.

За да се случи нещо такова трябва да осигурим на нашите млади хора квалификация, която да отговаря на нуждите на района и на страната.

В последните месеци и години все повече индустриални компании от цяла Европа установяват производства в различни региони на България. Защо не и в Гоце Делчев? Със сигурност не защото Ролман и кметът Москов имат уговорка да не допускат чужди инвеститори в Гоце Делчев.

Причините са много:

– Целият регион обхваща сравнително малко население;

– Той е предимно селскостопански;

– Няма налична инфраструктура за бързо установяване на нови производства;

– Има малко технически квалифицирани млади хора;

– Регионът отстои на около 100 км от най-близката магистрална ос;

– Най-близкото летище е отдалечено на над 200 км;

– т.н.

Както и преди, в региона имаме коефициент на безработица от над 9%. Специалистите с техническа квалификация стават все по-малко. Както вече обявихме след нашето проучване сред местните фирми в началото на годината, в съществуващите предприятия спешно се търсят следните професии:

– шлосери

– механици

– електротехници

– специалисти по електроника

– специалисти по мехатроника

А в скоро време ще се търсят и готвачи, квалифицирани кадри за хотелите, физиотерапевти и други професии, които ще са необходими за развитието на туризма в района.

Като правилен път за квалифициране идентифицирахме системата на дуалното професионално обучение по немски модел, чрез която младите хора биват назначавани като обучаеми в предприятията и там биват обучавани на практически умения, а в професионалните гимназии биват обучавани по общообразователни и професионално-теоретични предмети, а също и на работа с машини и съоръжения, които или не са налични в предприятията или ги има на места, но в остаряло състояние от преди 30 години.

За целите на модерното професионално образование професионалните гимназии трябва да получат за споменатите професии напълно ново машинно и техническо оборудване, за да се осигури образование, отговарящо на европейските критерии за качество.

За да се осъществи това, в двете професионални гимназии трябва да бъдат извършени значителни инвестиции. От образователното министерство вече ми сигнализираха, че то няма никаква възможност да финансира такива инвестиции от своя бюджет.

В тази връзка още през юли имахме няколко срещи с кмета Москов и директорите на професионалните гимназии, като за целите на нашето начинание основахме един инициативен комитет, който все още е неформален.

Гимназиите изразиха готовност да обучават по общообразователни и професионално-теоретични предмети, както и да предоставят свои помещения за разполагането на работилници за практически занятия. Директорите на гимназиите също така предложиха да управляват тези работилници като Центрове за професионално обучение (ЦПО), в които да получават специална подготовка както обучаемите от предприятията, така и учениците от професионалните гимназии.

Г-н Имамов получи задача от г-н Москов да търси възможности за финансиране. Такива възможности обаче не се откриват в краткосрочен план.

Аз от своя страна се постарах да осъществя контакти в Германия с успешно работещи центрове за професионално обучение, запитвайки ги за сътрудничество с цел провеждане на дуално обучение по споменатите професии. Открих такива организации, които са готови срещу заплащане да изградят заедно с нас концепцията на обучителните центрове, да координират обучението на учителите по професионално-теоретичните и практически насочените курсове, както и да осигурят съдействие при организацията от първите години до заключителните изпити.

За всички тези дейности обаче са необходими значителни финансови средства. Никоя от нашите фирми-членове не може да участва с големи вноски, тъй като капиталовата и ликвидната структура на отделните предприятия е твърде слаба.

Въпреки това виждам възможности за реализация на финансирането – чрез един проект с публично-частно партньорство.

Заинтересованите страни, съответно директните и индиректните участници в един евентуален проект, са:

– общините

– гражданите

– предприятията

– МОН/гимназиите

Те трябва заедно да бъдат в състояние да осъществят тази инвестиция в бъдеще, с или без средства от ЕС, чрез един средносрочен банков кредит. Първоначално проектът вероятно ще трябва да стартира без европейски средства, предвид сравнително бавния процес на кандидатстване, одобрение и изпълнение.

Предложението ми е следното:

Инициативният комитет да учреди юридическо лице, в което участниците да бъдат правно обвързани.

Виждам финансирането като една пропорционална солидарна вноска от всяка община и всяко предприятие за развитието на региона и като важна инвестиция за бъдещето на нашите деца, но и за бъдещето на нашите предприятия. Вноските могат да бъдат разпределени на следния принцип:

За всяко домакинство нашите общини да участват чрез общинския си бюджет с по 2 лв. на месец, т.е. 24 лв. годишно на домакинство.

Всяко предприятие да заплаща за всяко свое активно работно място също по 2 лв. на месец, т.е. 24 лв. годишно на работно място в Солидарния фонд за професионално обучение в район Гоце Делчев.

За общинската вноска трябва да бъде взето решение от общинските съвети. Ако е необходимо, да се проведе референдум сред гражданите.

Моля да погледнете в долната таблица какви вноски могат да се съберат чрез един Солидарен фонд на нашите общини, съответно колко бързо може да бъде изплатен необходмият за финансирането банков кредит. По мои груби изчисления финансовата необходимост за инвестицията ще е от порядъка на 2–2,5 милиона лева.

Финансиране чрез Солидарен фонд за професионално образование в регион Гоце Делчев
Общини в региона

Брой домакинства

Годишна вноска

Сума (лв.)

15 000

24

360 000

Предприятия

Брой работни места

Годишна вноска

Сума (лв.)

25 000

24

600 000

Общо за 1 година:

960 000

Съгласно този годишен бюджет, банковият кредит би могъл да бъде изплатен в рамките на 3 години. Разбира се, солидарната вноска може да бъде значително намалена при по-дълъг период на изплащане на кредита.

Ако успеем евентуално да получим финансиране от европейските фондове, допълнително периодът на изплащане може да бъде съкратен или съответно могат да бъдат намалени годишните вноски от общините и предприятията.

Нашето юридическо лице „Публично-частен проект ЦПО – Гоце Делчев“ трябва да бъде управлявано от управителен съвет и от изпълнителен директор, който да поеме едновременно и функциите на ръководител на проекта. Счетоводството може да бъде извършвано или от някое от нашите предприятия или от външна счетоводна фирма.

За подкрепа на този проект ще се опитам да привлека моите директни връзки в Брюксел, германски организации за професионално обучение, както и други контакти, които биха били от полза.

Ще се радвам да споделите Вашето мнение и идеи по така описаното предложение. Вярвам, че бъдещето развитие на отделните региони зависи до голяма степен от предприемчивостта и прогресивното мислене на местните общества.

Надявам се с общи усилия да създадем условия за по-добро бъдеще на младите хора в нашия регион.

С уважение,

Бертрам Ролман

Председател на Сдружението на предприемачите регион Гоце Делчев

ДЕЦАТА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С ...
ГОРДОСТ! БЪЛГАРИН ОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СТАНА ОТНОВО НАЙ-...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Сряда, 19 Юни 2024