logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285228

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Обновяват цялостно детска градина „Еделвайс“ в Брезница

 DG Breznitsa     

Кметът на Община Гоце Делчев сключи договор за обновяване на Детска градина „Еделвайс“, с.Брезница.

Кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0024-С01 с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска градина "Еделвайс", с.Брезница, Община Гоце Делчев".

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е в размер на 532 308,09 лева без ДДС или 638 769,70 лева с ДДС и се финансира 100% от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от дата на подписване на договора – т.е. до 18.06.2023 г.

Дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проекта включват цялостно външно и вътрешно обновяване на основната сграда на детската градина с разгъната площ от 1005 кв.м., както и прилежащото дворно пространство с площ от 3960 кв.м. Основната сграда на детската градина е построена преди повече от 45 години и досега са извършвани само частични външни и вътрешни ремонти.

Строително-ремонтните дейности по проекта включват полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, ремонт на стени, тавани и подове в дневни, занимални, офиси, коридори, стълби и др. помещения; подмяна на отоплителната инсталация (радиатори и тръбна мрежа, нов котел за преминаване към изгаряне на биомаса - пелети), подмяна на електрическата, ВиК и др. инсталации (пожароизвестителна, аварийно - оповестителна, заземителна, мълниезащитна, домофонна, монтаж на слънчеви колектори за топла вода, реконструкция на дворно пространство с доставката на оборудване (комбинирани детски съоръжения, 16 броя пейки и 6 броя беседки), ремонт на ограда, подмяна на входни врати.

С изпълнение на тези дейности основната сграда на детската градина ще отговаря на всички съвременни изисквания, включително за енергоефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

Брезница е най-голямото село в област Благоевград с население от 3448 души (по настоящ адрес по данни на ГРАО към 15.06.2020 г.). Детската градина „Еделвайс“ в Брезница е открита през 1975 год. с капацитет от 100 деца в 4 групи. През 2009 г. с финансиране от Социалноинвестиционен фонд Община Гоце Делчев изгради пристройка към основната сграда за нови две групи за деца в яслена възраст. Заради постоянно нарастващия брой деца през 2019 г. общината изгради втора пристройка към основната сграда за още две групи деца. Така към момента в най-голямата детска градина в общината се посещава от 204 деца в 9 групи, за които се грижат 15 души педагогически персонал и 17 помощен, както и 5 медицински сестри.

 

 

Цветелина Пенкова: „Държавите членки успешно се сп...
От 1 юли: Храната в ресторант - 9% ДДС, пуканките ...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024