logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3359930

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

До 15 дни с бележка от родител ще могат да отсъстват учениците

 shutterstock 16755754711111111111111111111

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството.

Приетите промени в Наредбата за приобщаващо образование са по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и имат за цел да облекчат семействата, да активират диалога на училището с родителите на основата на уважението и разбирането между тях и да намалят административната тежест на директорите на училища.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, което следваше да бъде одобрено.

Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава както социалния статус на учениците, така и  личностното им развитие. 

С цел намиране на баланс, след проведеното широко обществено обсъждане, е взето решение, че в едно заявление родителите ще имат право да извинят на ученика до 5 дни наведнъж. Това се прави и с цел недопускане отпадане от училище на деца поради продължителни отсъствия.

За МОН родителите са ключов партньор в процеса на взимане на решения, формирането и изпълнението на политиките в образованието. С приетите промени се дава възможност те самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствия в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в Наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства.

Първото се отнася до заниманията по интереси в областта на спорта, а  второто – до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с интереса, възрастта, физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за извиняване на отсъствията по медицински причини в Наредбата е разписан и редът на подаване на този документ. Това става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител в училището, като така се облекчават и семействата. На практика през последните месеци, след като медицинските извинителни бележки станаха електронни, системата функционира по този начин, но сега това е уточнено и в Наредбата.

Промените се въвеждат след проведен диалог и редица срещи с всички заинтересовани страни. Те предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила още от тази учебна година.

Откриха обновения Дом на културата в Гоце Делчев
„Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пе...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 25 Април 2024