P5090040 scaled

Днес стартира информационна кампания на  Областен информационен център - Благоевград по общините в областта.

В град Гоце Делчев информационната кампания ще бъде днес, 4 октомври, в градинката до сградата на Общинска администрация /Попската градинка/ във времето от 13:00 - 15:00 часа.

Поради продължаващата усложнена епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на КОВИД-19, срещите ще се проведат на открито на мобилен информационен щанд.

На мобилните щандове експертите на Центъра ще предоставят информационни и рекламни материали за Програмите, финансирани от ЕСИФ, за новия програмен период 2021 – 2027 г.