logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3359875

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Болницата в Гоце Делчев ще бъде включена в проектно предложение на здравното министерство

R6a4269a78ccd4394e6661b9066f8d182

МБАЛ „Иван Скендеров“ЕООД в Гоце Делчев ще бъде включена в  проектно предложение „Мерки за справяне с пандемията“. Предвижда се болницата в Гоце Делчев да бъде подпомогната със закупуване на медицинска апаратура при реализиране на проекта.

Това станаясно от информацията, обявена от Министерството на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

131 лечебни заведения за болнична помощ, сред които и Гоцеделчевската болница, ще бъдат включени в проектното предложение. Те са селектирани на базата на зададени от МЗ критерии. Лечебните заведения са  разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура.

Болницата в Гоце Делчев е в  Група I, подгрупа 1.2. – Лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина.

Медицинската апаратура, предвидена за болниците, които попадат в тази група и в Група 2 са : Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти; Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти; Система за назална високопоточна кислородна терапия; Изолационна носилка за остри заразни заболявания; Кислородни бутилки 10 л.; 40л.; Апарати за кръвно-газов анализ;  Транспортен респиратор; Дефибрилатори; Пациентни монитори; Реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи; Преносими рентгенови устройства;Електрокардиографи; Ехографи; Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване; Количко-носилкa – хидравличнa, регулируемa.

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги.

Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.

Съгласно Насоките за кандидатстване  ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ – обекти на интервенция, са разработени  критерии за включване: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

В резултат от извършените анализи и прилагане на  критерии са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ.

Петър Витанов: Възстановяването след Ковид-19 мина...
Даниел Наумов от Гоце Делчев е Играч на сезона в Ц...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 25 Април 2024