logologo

 

banner apteki mareshki   16651890 1883283131918856 2112384485 n   pirin imoti 377 100On Screen Facebook Popup by Infofru

Последвайте ни във Facebook!

Затвори

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 1999267

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

bt

Заради извънредното положение: Нови срокове за кандидатсване за парични обезщетения.

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г. Ви уведомяваме, че:
I. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
1. Официалния сайт на АЗ;
2. Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
3. По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).
Активирани са 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/…/egov/services/social-services/unemployment
Електронните административни услуги включват:
1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места - https://egov.bg/…/unem…/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
2. Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица - https://egov.bg/…/unem…/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
3. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/…/unem…/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
4. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/…/unem…/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
5. Включване в обучение на възрастни - https://egov.bg/…/unem…/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
6. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице - https://egov.bg/…/unem…/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391
II. Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“, като за последното е необходимо:
На лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, препоръчваме възможностите:
1) да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение , като отново подчертаваме, че подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне;
2) да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;
3) ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови