logologo

 

banner apteki mareshki   16651890 1883283131918856 2112384485 n   pirin imoti 377 100On Screen Facebook Popup by Infofru

Последвайте ни във Facebook!

Затвори

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 1997570

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

20160401 161029 1024x576 570x3211

Солени глоби за недекларирани новопостроени сгради, които не са въведени в експлоатация и такива на груб строеж .

Във връзка с новите промени в Закона за местните данъци и такси, приети с ДВ бр.98 от 27.11.2018г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, влизащи в сила от 01.01.2020г. данък недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, съответно и когато сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Във връзка с гореизложеното, подлежат на деклариране всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж.

За новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31.12.2019г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните се подават от възложителя в срок до 29.02.2020г.

Декларирането става в отдел „МДТ“ с подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ заедно с копие от протокол на общинска администрация по чл.181, ал.2 от ЗУТ и/или с копие от констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови